Header Vvub Lidmaatschap

OVER HET LIDMAATSCHAP

Beste VVUB’s,
Van tijd tot tijd merken merken  wij verwarring bij de genodigden, ben ik nu wel of geen VVUB lid, ik krijg toch een uitnodiging voor dit feest, is mijn partner ook automatisch lid etc.
Om e.e.a. eens te verduidelijken dit verhaal.
 Wat is de VVUB?
De Vereniging Vrienden van Uitbuiten is voortgekomen uit 25 jaar Uitbuitenfeesten. Door de eeuwen heen vonden deze feesten om de paar jaar plaats in de Zuidhollandse polders. Honderden mensen genoten een weekend lang met elkaar van muziek, zang en dans en van elkaar!
Met het klimmen der jaren neemt de behoefte aan onderling contact toe, al komt er nooit meer een UITBUITEN, we willen elkaar blijven zien!
De VVUB stelt zich sinds 2004 ten doel om in deze  behoefte te voorzien. Dit doet men in het kader van het gezamenlijk ouder worden. Door en voor elkaar worden activiteiten georganiseerd zoals weekendjes weg, de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, theateravond en zadenbal . Om het een jaar een jaarfeest  of een Eigenwijsje, Verder is er  een wandel  en zwem App en zij er tal van spontane  activiteiten
De VVUB telt momenteel ruim 240 leden, zij betalen jaarlijks 24 euro p.p. en worden voor alle activiteiten uitgenodigd, ontvangen regelmatig informatie via de mail en bezoeken de website. Partner is niet automatisch lid.
Wat is de UITBUITENLIJST?
Naast deze 240 VVUB leden is er een historisch gegroeide UITBUITEN ledenlijst met ongeveer 350 adressen. Vele mensen die ooit een Uitbuitenfeest bezochten en een adres/mailwijziging stuurden worden nog steeds uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie 1 januari,  Eigenwijsje, Theateravond en om het jaar voor het VVUB jaarfeest.
LEDENVERGADERING  
De VVUB ledenvergadering die 1x per jaar in het voorjaar plaats vindt is bedoeld om mee te praten over de activiteiten, financiën, bestuurlijke zaken etc.
Op de vergadering onstaan vaak weer  nieuwe ideeën voor het komende jaar. M.n. worden de leden meer betrokken bij de organisatie van de activiteiten. Ook kwam naar voren om meer mensen te betrekken waarvan wij weten dat zij de Uitbuiten gedachte een warm hart toedragen. Maar hoe doe je dat? We willen in ieder geval de mogelijkheid van donateurschap invoeren, je levert dan een kleine bijdrage in de kosten waardoor we dit allemaal kunnen blijven doen.
 Wil je op de UITBUITEN lijst blijven staan?
Je hoeft niets te doen, geef alleen aan ons door als je verhuist, een ander e-mailadres krijgt etc. Mail de wijzigingen door naar: vriendenvanuitbuiten@gmail.com
Via de mail blijven we je op de hoogte houden over o.a. Nieuwjaarsreceptie, Eigenwijsje, Theateravond en het VVUB jaarfeest.
 Wil je niet meer gemaild en uitgenodigd worden?
Stuur een mail naar: vriendenvanuitbuiten@gmail.com  we halen je dan van de lijst af.
 Het bestuur VVUB,

LIDMAATSCHAP

Lid worden van de VVUB kan als je geïntroduceerd wordt door een bevriend lid. Het lidmaatschap kost je slechts 24 euro per jaar ! Aanmelden kan door het printen van inschrijfformulier (PDF).
Klik op Lidmaatschapsformulier:  vervolgens rechtermuisknop indrukken en kiezen voor afdrukken. Stuur het ingevulde formulier, voorzien van je handtekening op naar het postadres van de VVUB. Je kunt ingevulde  formulier ook scannen  of  met je mobieltje een foto maken en naar ons mailen.  
Scroll naar top